Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április, 2019

Álomvilágban élő katolikusok

Kép
Írta: Maria Anette Nailis
Sok nemesen gondolkozó és törekvő katolikusból nem hiányzanak ugyan a nagy akarások, de nem teszik meg a szükséges erőfeszítéseket, hogy a kívánságokat tettekre váltsák, ha alkalom kínálkozik rá. Vágyaik terméketlen ábrándozás és álmodozás maradnak. Megteremtik maguknak vágyaik világát, hová elmenekülnek, ha az élet túl keményen és gorombán bánik velük. Hivatásukban nem sok eredményt tudnak felmutatni, nem találnak benne sok szeretetre és elismerésre. Ezért álomvilágukban keresnek kárpótlást, melyben kicsiny énük mindig a középpontban áll. Sohasem tanulnak meg bánni az élettel, sohasem lesznek a hétköznap szentjei. 
Itt van pl. a cselédlány, aki seholsem érvényesül, mert semmi hasznát sem lehet venni. Mindig hibákat és figyelmetlenségeket követ el, melyekért szidás és kemény rendreutasítás jár ki neki. Ezekkel Isten belátásra akarja bírni és észre akarja téríteni őt. Szálljon hát magába és vegye komolyan fontolóra, hol kell nekifognia, hogy hivatáskörében …

A hétköznap szentje

Kép
Írta: Maria Anette Nailis

A hétköznap szentje Krisztusban látja eszményét megtestesülve. Az Üdvözítőnek az volt a feladata, hogy az Atya dicsőségét maradéktalanul helyreállítsa. Ezért kellett megtennie a legnagyobbat, ami csak égen és földön elképzelhető: «Íme jövök, hogy teljesítsem akaratodat!» (Zsid. l0. 7.) Így hangzott életének reggeli imája. És mikor este lett, keserves szenvedése előtt ezzel a bizonységgal zárja életét: «Atyám, én téged megdícsőítettelek a földön, a munkát elvégeztem, melyet rámbíztál, hogy megtegyem» (Ján. I7. 4). Szenvedéllyel csüng a Megváltó az Atya akaratán. Az ő megismerésében, átkarolásában, szeretetében merültek ki gazdag tehetségei. Mit vihetett volna végbe tehetségével a földön?! Mennyire megtermékenyíthette volna a tudományt, felvilágosílhatta volna a népet, hisz ismert minden nyomorúságot és megvolt mindenhez a tehetsége! És — mindebből semmi sem lett. Életét abban a pillanatban kezdi, amikor az Atya akarja. Azt teszi, amit az Atya akar; csodákat t…

Mesterséges megtermékenyítés

Kép
A katolikus Egyház tanítása szerint a mesterséges megtermékenyítés súlyos bűn. Ez tény. És akkor is az, ha nem jár abortusszal (redukció) vagy megtermékenyített petesejtek lefagyasztásával.
Miért?
Az élet Isten ajándéka. Senkinek sincs elvitathatatlan joga ahhoz, hogy gyereke szülessen. Se máshoz. Se férjhez, se saját házhoz, se egészséghez, se bomba alakhoz, se hosszú élethez, se ragyogó karrierhez és még sorolhatnám.
Vannak, akiket Isten arra hívott, hogy gyerekeik legyenek, és vannak, akiket nem. A hivatásunk... hivatás. Valaki elhív rá: Isten.
Olyan korban élünk, amelyben az emberek nem bírják elfogadni, hogy vannak adottságaik, amelyek felett nem bírnak 100%-os kontrollal. Mi a nemünk, a nemzetiségünk, az anyanyelvünk, kik a szüleink, mely évszázadban születtünk, egyáltalán hogy megszülettünk, ezt mind nem mi döntöttük el. Ez idegesíti a XXI. század gőgös emberét. Ha úgy érzi, férfi helyett nő vagy épp ember helyett kutyaként jobb lenne neki, akkor úgy él, szembe köpve a Teremtő…