Keresztény feleségek démona: JezabelÍrta: Debi Pearl

Napról napra sok-sok levelet olvasok olyan nőktől, akiknek gondjaik vannak a házasságukban. Olyan nőktől is kapok levelet, akik győzelemről és gyógyulásról tesznek tanúságot.

Sok mindenre rájöttem, miközben ezekről a sikerekről és bukásokról olvastam. A férjem és én válaszokat kerestünk a Bibliában mindarra a problémára, amelyet elénk tártak.

Sok és sokféle oka lehet annak, ha egy házasság megromlik. Nincs egy bizonyos ok vagy gond. A férfi ugyanúgy hibás, mint a nő, de szinte mindig a nő az, aki válaszokat keres. A férfiak továbbra is végzik a munkájukat és megtanulnak együtt élni a problémával – vagy pedig elmenekülnek előle. Nők teszik fel a kérdést: Mit tehetek, hogy meggyógyítsam a házasságomat?" Nő vagyok. Általában nem fordulnak hozzám férfiak tanácsért, ami jól is van így. Szóval nőkhöz szólok, amiért gyakran megkapom azt a vádat, hogy egyoldalú vagyok. Azt kérdezik tőlem: Miért mindig a nőt hibáztatod; és a férfiakkal mi a helyzet?" A válaszom az alábbi: nem tudod a házasságod 100%-át megváltoztatni, de az 50%-át igen, ami 200%-os javulást fog eredményezni.

Olvasóink különleges csoportot alkotnak. Lelki beállítottságúak, templomba járnak, hisznek a Szentírás szavának, a legtöbben otthonoktatók és nagyon családközpontú nézőpontot képviselnek. Már ezek a jellemzők önmagukban is olyan egyedi dolgokhoz vezethetnek, amelyekből sérelmek származhatnak a házasságban. A leveleitek és a tanúságtételeitek lehetővé tették a számunkra, hogy beazonosítsuk az egyik legáltalánosabb problémát a feleségek tekintetében. Ez pedig Jezabel lelke. 

Amikor eszünkbe jut a Jezabel név, a legtöbbünk lelki szemei előtt egy festett arcú, kihívóan öltözködő nő jelenik meg, aki a szemébe néz egy józan eszét vesztett férfinak. A Biblia azonban más megvilágításban tárja elénk Jezebelt.

A Jelenések könyve 2,20 azt írja, Jezabel magát prófétanőnek mondja", és a férfiak elfogadták őt tanítójukul. Ez figyelmeztetésül lett adva az Egyháznak. Az a valaki, akit lélekkel eltöltött tanítóként fogadtatok el, Jezabel örökében jön hozzátok.  Felfedeztük, hogy sok feleség a saját részét nem adja bele a házasságba, mert inkább a spirituális vezető szerepe után törekszik. Szeretnék tanítani a férjüket. De fontoljuk csak meg, mit ír az 1Kor 14,34–35: (...) az asszonyok hallgassanak az összejöveteleken, mert nem szabad nekik szólniuk; hanem legyenek engedelmesek, amint a törvény is mondja. Ha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon a férjüket; mert nem illik asszonynak a közösségben beszélni." 

Visszatértem a Királyok 1. könyvéhez, hogy lássam, mit mond a Biblia erről a Jezabel nevű nőről. Az első dolog, ami feltűnt, hogy Jezabel vallásosabb volt, mint a férje. Intenzív lelki életet élt. A Szentírás azt mondja az 1Kor 11,3-ban: Szeretném azonban, ha tudnátok, hogy minden férfinek feje Krisztus, az asszonynak a feje a férfi, Krisztus feje pedig az Isten." Nőkként a helyünk a férjünk alatt van, különösen spirituális tekintetben. A körülményeinktől függetlenül, hogyha magunkhoz ragadjuk a spirituális vezetést, azzal megpróbáljuk megváltoztatni azt a helyet, amelyet Isten a számunkra rendelt. Többé már nem Isten akarata szerint élünk.

A második dolog, amit észrevettem, az volt, hogy Ácháb érzelmileg instabil volt. Hajlamos arra a férjed, hogy visszahúzódjon? Keserű, dühös vagy lehangolt? Amikor egy nő magához ragadja a vezetést, a férfi szerepét játssza. A férjnek, hacsak nem harcol a hatalmáért, a második helyet kell elfoglalnia. És azok a férfiak, akiket belekényszerítettek abba, hogy spirituálisan alárendelődjenek a feleségüknek, hajlamosak a haragra és a visszahúzódásra, mint Ácháb.

A harmadik dolog, amelyre felfigyeltem, az volt, hogy Jezabel érzelmileg nyomást gyakorolt a férjére, hogy megszerettesse magát vele – furcsa útja annak, hogy uralkodjunk a férjünk felett. Jezabel manipulált és megvádolt egy ártatlan embert, akit aztán meg is öletett, hogy Ácháb megkaphassa a szőlőültetvényt, amelyre vágyott. Ácháb a falnak fordította az arcát és hagyta, hogy Jezebel véghez vigye ezeket a sötét tetteket. Ma, ha egy nő a férje helyett hajlandó a családfő szerepét játszani, akkor a férfi el fogja veszíteni azt a természetes hajtóerőt, amely arra ösztönzi, hogy felelősséget vállaljon.

Domináns szerepben egy nő hamar elfárad mind érzelmileg, mind fizikálisan. Isten minket a gyengébbik nemnek teremtett. Ha kimerült vagy, meg van rá az esély, hogy olyan terheket cipelsz, amelyek nem rád lettek méretezve. Nem a te feladatod, hogy rákényszerítsd a férjedet arra, hogy spirituális téren elvégezze a kötelességét. A te dolgod az, hogy derűsen élj mindazon körülmények között, amelyeket ő biztosít a számodra.

A negyedik feltűnő dolog az volt, hogy Áchábot könnyű volt manipulálnia a feleségének, hogy a céljaihoz igazodjon. Jezabel felhasználta őt arra, hogy bálványképeket állíttasson fel, amelyeket a saját prófétái imádhatnak, és megölesse Isten prófétáit. Gyakran egy férfi nem azért csatlakozik az Egyházhoz, mert Isten arra hívta, vagy mert megfogalmazódott benne ez a vágy, hanem mert így próbál imponálni a feleségének, és megpróbálkozik azzal, hogy legalább úgy tűnjön, mintha lelki ember lenne. Ha egy férj a felesége intésére foglalja el a neki kijáró spirituális szerepet, akkor rá fog szorulni az asszony útmutatásaira ebben a szerepben. Ez szembe megy a természet rendjével és gyakran vezet konfliktusokhoz a családban és az Egyházban egyaránt.

Ácháb úgy döntött, nem veszi észre, hogy min dolgozik a felesége a színfalak mögött. Sok férfi fordítja el a fejét, mikor azt látja, hogy a felesége kisétál annak a szerepnek a köréből, amelyet Isten neki szánt. Ezek a férjek inkább nem néznek szembe azzal a jéghideg dühvel, amelyet kapnának a feleségüktől, ha bármiféle ellenállást merészelnének mutatni. Voltál már ebben a helyzetben, viselkedtél már így?

Jezabel tudta, hogy nem ő a jog szerinti vezető, ezért segítségül hívta a férje nevét, hogy súlyt adjon a saját szavainak. Mondtad már valaha: Ó, a férjem nem engedné, hogy ezt tegyem", mikor tudtad, hogy igazából egyáltalán nem érdekelné a dolog? Ez is egy módja annak, hogy megőrizd a kontrollt és leszereld azokat, akik megkérdőjeleznének téged. Ha egy nő ezt teszi, megakadályoz minden szolgálatot, amelyet Isten neki szán.

Jezebel mélyen meg volt győződve mindarról, amit a lelki dolgok terén képviselt, és lépéseket tett azért, hogy a saját spirituális vezetőit segítse. Mindeközben pedig felbujtotta a férjét, hogy tönkretegye azokat a spirituális vezetőket, akiket nem kedvelt. Befolyásoltad már valaha abba az irányba a férjedet, hogy rosszat gondoljon a vezetőkről, mert valami nem tetszett neked bennük? Ha egy nő eljut idáig, nyugodtan nevezheti magát Jezabelnek.

Istennek terve van a nőkkel. Sok-sok igehelyben felfedte számunkra az akaratát világos, egyértelmű parancsok formájában. Jezabel példájával elénk tárta, mit gyűlöl egy nőben, aztán megerősítette az Újszövetségben, hogy mi volt az a jellemében, amit annyira megvetendőnek talált.

Pozitívan is felfedi akaratát az Úr azoknak a nőknek a történeteiben, akiket megbecsült. Rút története egy fiatal lányról szól, akinek tragédiák, hatalmas szegénység és kemény fizikai munka jutott osztályrészül, mégis pozitív, hálás és alárendelődő magatartást gyakorolt. Isten megáldotta Rútot, mert nem a saját személyes sikere és boldogsága volt a legfontosabb neki az életben.

Eszter története egy olyan lányé, aki először elvesztette az egész családját, majd hozzákényszerítették egy idősebb, elvált, pogány férfihoz. A saját férje döntésének alapján közel került ahhoz, hogy elveszítse az életét, csak úgy, mint annak a népnek a tagjai, amelybe tartozott. Mégis felülemelkedett a körülményein és a félelmén azért, hogy tisztelje a férjét. Az Írás azt tanítja, hogy mikor a férje meghallgatta az őszinte kérését, melyet igazi méltósággal adott elő, megnyerte a férje szívét, aki úgy határozott, hogy megmenti a népét. Isten felhasználta Esztert, mert Isten akarata fontosabb volt neki annál, minthogy a saját vágyait kielégítése.

A Példabeszédek könyvének 31. fejezete meghatározza a számunkra, milyen egy erényes nő. Nem szótlan, prűd szürke egér. Magabiztos, keményen dolgozó, kreatív és találékony. Bölcsen használja fel az idejét és hozzájárul a család bevételeihez. Elsődleges erénye, hogy férje szíve biztonságra lel nála.  Jóval fizet neki és nem rosszal, élete minden napján."  Vagyis nyugodtan megoszthatja vele a férje a gondolatait és az érzéseit, és sosem kell attól félnie, hogy mindazt, amit a felesége tud róla, arra használja majd, hogy ártson neki, amikor nem lesznek épp jóban.

Ha ez a bibliai fejezet mai korunk perspektívájából íródott volna, bizonyára azért magasztalná őt, hogy van elcsendesedésre szánt ideje", imaideje, közösségi ideje, és egy imaharcos, tanító vagy tanácsadó képét tárná elénk. Egy igaz nő leírásában – beleértve a Péld 31-et – se találunk ilyeneket, ha a Bibliát olvassuk. A Példabeszédek 31. fejezetének asszonya azzal van elfoglalva, hogy a férje sikerét segítse elő. Túlságosan is elfoglalt ahhoz, hogy a férje lelkiismeretének a szerepében tetszelegjen. Jelen kultúránkban elvesztettük a tisztánlátásunkat azzal kapcsolatban, mitől lesz egy nő erényes. Elfogadtuk a „spirituális" nő modern koncepcióját, amely a vallási hatalom birodalmában kering, és elfelejtettük, hogy Isten korántsem látja ezt olyan dicsőségesnek". Amit nagyon spirituálisnak tartunk, Isten jezabelinek minősíti. Mert a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr." (Iz 55,8) Hogy megbecsült asszonyokká váljunk és élvezhessük a gyümölcseit annak, hogy a férjünk rajong értünk, Isten tanítását kell követnünk a nőiességgel kapcsolatban és teljesen el kell utasítanunk Jezabel lelkiségét.

Isten lefektetett néhány egyszerű alapelvet, amelyet be kell tartanunk, hiszen összhangban vannak a női természetünkkel, és persze a férfiakéval is. Rút erényes és alázatos, mégis nőies és bátor példája volt az, ami miatt Boáz szerette és csodálta őt. Eszter alárendelődött ezeknek az alapelveknek, és ez volt az, ami elnyerte a számára a király szerelmét és megbecsülését nőként és királynéként. Ezek a nők nőiesnek és szeretetre méltónak mutatkoztak szélsőséges körülmények közepette is. Isten életük folyamán azzal jutalmazta meg őket, hogy a férjük megkülönböztetett bánásmódban részesítette őket.

A dominancia és a kontroll mindig férfias dolog. Ez a hormonok miatt van így. Isten ilyennek teremtette a férfitermészetet. Egy nő számára fontos, hogy megértse, nőiesnek kell lennie (vagyis mentesnek a dominanciától és a kontrolltól), hogy a férje önmaga tökéletes kiegészítőjeként tekintsen rá és így védelmezőn, szeretettel és gyöngédséggel viszonyuljon hozzá.

Isten teremtett minket, tehát Ő pontosan tudja, hogy mire van szüksége a férjünknek, hogy megfelelően tudja betölteni a hivatását olyan férfiként, aki becsben tartja élete asszonyát. A férfiak természetének része, hogy igénylik, tiszteljék őket, vagyis  ne kérdőjelezzék meg a döntéseiket, viselkedjenek velük úgy, mintha bölcsek lennének és nap mint nap csodálják őket mint olyan férfiakat, akik nagy dolgokat visznek végbe. Szükségük van rá, hogy elfogadják őket olyannak, amilyenek. A férfiaknak azt kell érezniük, hogy ők irányítanak és jól teszik a dolgukat.

A férfiak istenadta, természetes ösztönei között fontos helyet foglal el a vágy, hogy örömet okozzanak a feleségüknek. Ha egy nő azt akarja, hogy igazán megbecsüljék, akkor úgy dönt, hogy élvezetet talál abban, amilyen a férfi, valamint abban, hogy gondoskodhat róla. Mindez alapvető férfias igény. Isten annak a férfinak a segítőtársául teremtett, akihez hozzámentünk, hogy teljessé tegyük, aki és ami ő. Ez Isten akarata számunkra, nők számára. Ha mi, nők engedelmeskedünk Istennek úgy, hogy válaszolunk a férjünk igényeire, imádjuk és megdicsőítjük Őt. (...) nem a férfit teremtették az asszonyért, hanem az asszonyt a férfiért." (1Kor 11,9)

Isten arra teremtett téged, hogy betöltsd a férjed alapvető férfias igényeit. Csak ebben a szerepben lelheted meg a békét, és csak ez fogja azt eredményezni, hogy minderre válaszul a férjed szerető rajongással viszonyul majd hozzád. Az alárendelődő szerep teljes mértékben nőies. Tökéletesen kielégíti az ő férfias igényeit. Azt mondta továbbá az Úr Isten: »Nem jó, hogy az ember egyedül van: alkossunk hozzá illő segítőt is!«" (Ter 2,18)

A nő, aki kritizálja a férjét, mert túl sok tv-t néz, többé már nem tiszteli őt. Ha egy nő közös életük bizonyos területeit megpróbálja kontrollálni, mert úgy gondolja, neki van igaza, az a férje fölötti hatalom után kapdos és igyekszik uralkodni felette. Egy lehangolt, elégedetlen nő, aki úgy érzi, hogy a férje nem elégíti ki az igényeit, meggyalázza Istent.

Ha megsértődsz, az is a kontrollálás egyik módaja. A csönd és az érzelmi visszavonultság ocsmány, romboló fajtái annak, hogy kontrollt gyakorolj a férjed és a gyermekeid felett. Harag, rosszullét, kimerültség, félelem – ezeket is mind arra használod, hogy irányítsd azokat, akik törődnek veled. Néhány nő intenzív spirituális szomjával kontrollálja a férjét. Jezabel sokféle álca alatt érkezhet.

Rengeteg körmönfont útja létezik annak, hogyan kontrolláld és irányítsd a férjedet. A vezetés megragadásának egyik módja, hogy közlöd a férjeddel, azt akarod, hogy ő legyen a spirituális vezető az otthonotokban és aztán a tudtára adod, hogy arra vársz, hogy követhesd. A háttérből irányíthatsz; csak annyit kell tenned, hogy megköszörülöd a torkodat a megfelelő pillanatban. Megannyi kedves otthonoktató anyuka egyben a család spirituális vezetője is. Ezen a téren ők játsszák a férfias szerepet. Mennyire elszomoríthatja ez Isten Szentlelkét! Gyakori mentség, hogy nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak, és mivel a férjünk a test szerint él, nekünk kell elfoglalnunk a magasabb pozíciót. Évához hasonlóan teljesen eltévelyedtünk. (...) nem Ádámot szedték rá; az asszonyt azonban rászedték, és engedetlenségbe esett." (1Tim 2,14)

Egy férfi nem tud becsben tartani egy erős nőt, aki elégedetlenkedik vele és elzárkózik tőle, míg azzá az ideálképpé nem válik, aminek látni akarja őt a neje. Azt mondod, a férjnek úgy kéne szeretnie az asszonyt, ahogy Krisztus szeret. Ezt akarod? Azt, hogy a férjed természetfeletti hatalomra törekedjen csak azért, hogy megtalálja a módját annak, hogy szeressen téged? Amit a legtöbb férfi becsül a feleségében, az az emléke annak, mikor a szerelem még vidámságot és a szabadság érzetét adta neki, mikor még nem voltak követelések – azok az idők, amelyek során az a lány olyan édesen mosolygott rá, hogy le lehetett olvasni az arcáról: Csodálatos vagy!" Olyan nőies volt úgy, igazi nő. Akkoriban a karjaiban akarta tartani pusztán azért, mert az övé volt, és mindent meg akart neki adni. Egy halvány emlékkép élteti benne a reményt. Ugyanannyira csalódott a szerelemben, mint te magad, talán még jobban is. Ugyanolyan magányos. Egyszerűen csak kitölti a magányát mindenféle dologgal, amit csinál, amik távol tartják őt annak az ürességnek a valóságától, melyről tudja, hogy itt van, de azt nem, hogyan űzze el. A segítőtársa nem elégedett vele. Igazi vesztes.

A legeslegelső parancsolat, amelyet Isten a nőnek ad: Vágyakozni fogsz a férfi után, és ő uralkodni fog rajtad!" (Ter 3,16) Vágyakozol a férjed után? Vágysz rá mint férfira? Azért élsz, hogy örömet szerezz neki? Ő uralkodik feletted? Ez Isten akarata.

Jezabelnek lenni aktív szerepet jelent – aktívan kontrolláló, aktívan a saját dolgainkat megvalósító szerepet. Rútnak vagy Eszternek lenni is aktív dolog. Ez egy döntés, amelyet minden nap százszor és százszor meghozunk: hogy derűs tiszteletet tanúsítunk-e a férjünk felé.

Isten ajándékai mértéktelenek. A férfi olyan, mint az agyag egy nő kezei között, aki teljes szívéből meg tud benne bízni. Egy férfi, legyen hívő vagy hitetlen, reagál arra, ha egy nő tiszteli. Ha egy nő nevető és örömteli arccal néz a férjére, ő keresni fogja a lehetőségét annak, hogy vele legyen. Ha a feleség szavaival hálát és örömteli megbecsülést fejez ki iránta, akkor nagy lesz a férfiban a hajlandóság arra, hogy meghallgassa őt. Ha a nő cselekedeteiből sugárzik a szolgáló lelkület és a kreativitás, ha jó szándékkal fordul a férje felé, az úgy vonzódik majd hozzá, mint méhecske a mézhez. Az ilyen típusú hölgy teljes mértékben nőies. Ő az, akit Isten teremtett és Ádámnak adott.

A szívünk mélyén mind ugyanazt akarjuk. Mindnyájan azt szeretnénk, ha szeretnének és becsben tartanának. A lelkünk legmélyén az után epedünk, hogy a férjünk nagyra tartson minket. A lehető legnagyobb dicsőség a Földön, ha tudod, hogy a férjed odáig van attól, hogy te vagy az asszonya. Felülmúl minden e világi áldást, hogy magadon érzed a tekintetét és tudod, hogy számára te vagy a legnagyobb ajándék; legértékesebb tulajdona, legjobb barátja, kedvenc  időtöltése, egyetlen pajtása és gyönyört adó szeretője vagy. Hatalmas öröm tudni, hogy valóban büszke arra, hogy az övé vagy. Ez nem azt jelenti, hogy emlékszik a születésnapokra, kinyitja az autó ajtaját vagy más buta szokást, amely után sóvárgunk, hanem annak a tudatát, hogy teljesen magunkkal ragadtuk őt. Azt akarjuk, hogy akarjon minket. Egyszerűen csak szeretve akarunk lenni. Isten tökéletes terve az a férjünk részére, hogy szeressen minket. Isten tökéletes terve a számunkra pedig az, hogy tiszteljük, becsüljük és engedelmeskedjünk a férjünknek. Isten útjai működnek. Ha az, amit idén csináltál, nem működött, mi lenne, ha megpróbálkoznál Isten útjaival?
A férfinak nem kell befednie fejét, mert ő Isten képmása és dicsősége, az asszony azonban a férfi dicsősége.
Mert nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfiból;
és nem a férfit teremtették az asszonyért, hanem az asszonyt a férfiért." (1Kor 11,7-9)

Debi és férje, Michael Pearl fiatalon és negyven év házasság után

A fenti írás Debi Pearl The Jezebel Profile c. cikkének a fordítása. A bibliai idézetek magyar fordítását a Káldi-Neovulgátából vettem át. Sok szeretettel ajánlom angolul tudóknak Debi Pearl Preparing To Be A Help Meet és Created To Be His Help Meet c. könyvét!
Kapcsolódó:

Marriage And The Jezebel Spirit

Wives Should Be Submissive to Their Husbands (Father Shannon M. Collins, CPM)

Népszerű bejegyzések