Bejegyzések

A női emancipáció következménye

Kép
Írta: XI. Piusz pápa
Ugyanazok a tévtanítók, akik a házastársi hűség és tisztaság fényét írásaikkal és beszédeikkel elhomályosítják, a feleségnek férje iránti bizalomteljes és tisztességes engedelmességét is könnyen megingatják. Vakmerő állításuk szerint ez az alárendeltség az egyik házastárs méltatlan rabszolgasága a másik féllel szemben, holott szerintük a házastársak mindenben egyenjogúak. Mivel pedig az egyik fél szolgasága sérti az egyenjogúságot, a nő felszabadítására szükség van, sőt – mint büszkén dicsekszenek – ez az emancipáció már meg is valósult, vagy megvalósítása folyamatban van. Hármas szabadságot emlegetnek: szabadság a család kormányzásában, a családi vagyon kezelésében, s a gyermekáldás ellen való védekezésben, vagy annak erőszakos megakadályozásában, és ezeket társadalmi, gazdasági és élettani szabadságnak hívják. E felfogás szerint az élettani szabadság azt jelenti, hogy a nő a feleségi, hitvesi és anyai terhektől tetszése szerint szabadnak érezheti vagy szabaddá t…

Női életpálya tulajdonképen csak egy van...

Kép
Gerely Jolán Hivatás vagy robot? (Korda, 1934) című könyvéből idézem az előszót. A kötet a nagy gazdasági világválság után jelent meg. Hála Istennek ma sokkal jobb anyagi viszonyok között élnek a magyar családok, így nagyobb az esélye, hogy elfoglalhatjuk azt a helyet, amelyet Isten nekünk, asszonyoknak szánt.Írta: Tóth Tihamér püspök

Ez a könyv a különféle női életpályákról szól, – pedig női életpálya tulajdonképen csak egy van: az édesanyai szent hivatás. Amióta megvan a világ és ameddig meglesz, mindíg az volt és az lesz a nőnek legfőnségesebb feladata, hogy a családi élet meleg tűzhelyénél nevelje a gyermekeket, akiket az isteni Gondviselés reá bízott. Van ugyan ennél egy még magasztosabb életformálás: a magát teljesen és kizárólag Istennek szentelő apáca élete. De ez oly keveseknek jutó, külön isteni hivatásnak kegyelme, hogy a nők óriási többségének ,,ideális életpályája" mégiscsak a hű feleségnek és gondos édesanyának áldozatos útja marad.
Ez volna a nő ideális életpályá…

A különböző neműek barátkozása

Kép
Írta: Müller Lajos SJ
És itt egy igen fontos, a gyakorlati életbe nagyon belevágó kérdést érintünk, amely tárgyunkkal amúgy is szorosan összefügg. Értjük a különböző neműek barátkozását, midőn azt a házasság vagy annak közeli reménye nem teszi igazolttá. Sőt vannak esetek – s ez minket e helyt különösen érdekel –, midőn leányok házas férfiakkal, fiatalemberek házas asszonyokkal szoros baráti viszonyt tartanak fenn. Egymással sűrűn leveleznek, egymásnak mulatságokban, társaságokban találkát adnak, együtt kirándulnak, színházba, hangversenyekre stb. közösen járnak. És mindezt lelkiismeretük előtt azzal igyekeznek igazolni, hogy semmi tilos nem fordul elő s szó sincs egyébről puszta barátságnál. 
Mindenesetre lehet ártatlan, sőt szent barátság férfi s nő között a házasságon kívül is. Maga a történelem elég példával szolgál erre. Gondoljunk a barátságra, amely Michelangelót Vittoria Colonnával,Döllengert Bary asszonnyal egybefűzte. Sőt az a belső, meleg viszony, mely Szalézi Szent Ferenc

A keresztény másság

Kép
XVI. Benedek pápa gondolatait szeretném megosztani veletek a Beszélgetés a hitről c. könyvből.

Meg kell találnunk itt is a nonkonformizmus bátorságát egy dúskálkodó világ tendenciáival szemben. Ahelyett, hogy követnénk a korszellemet, ismét csak mi vagyunk, akiknek keresztény szigorral kellene megbélyegeznünk ezt a szellemet. Elvesztettük az érzékünket az iránt, hogy a keresztények nem élhetnek úgy, mint „mindenki". Az az esztelen vélemény, miszerint nem is létezik kifejezetten keresztény erkölcstan, semmi más, mint szélsőséges kifejezése egy alapfogalom elvesztésének, annak, hogy az „evilág" mintaképeihez képest a keresztény „más". Még bizonyos szerzetesrendekben és szerzetesnői kongregációkban is az igazi reformot összekeverték az addig megélt aszkézis fellazításával. Összekeverték a megújulást a kényelemmel. Hadd idézzek egy konkrét, apró példát: egy szerzetes mesélte nekem, hogy kolostorának a szétesése pontosan azzal a nappal vette kezdetét, amikor kijelentették, h…

Klímapánik

Kép
Hirtelen mindenki rájött, hogy küszöbön a világvége, és te vagy az oka, ha húst eszel és gyereket szülsz. „Felvilágosult" nők magyarázkodnak az interneten, miért van gyerekük, és most az a jóemberség fő fokmérője, hogy kiírod, hogy nem használsz műanyagot.
Az az igazság, hogy szerintem ez az egész kicsit se értelmesebb dolog annál, mint mikor a jehovisták riogatnak a világvégével.
Elmondom, miről szól ez az egész. Arról, hogy legyen még egy bölcs ok, amiért a fehér ember nem szül.
Mindig van valami, amit elénk dobnak gumicsontként, hogy rettegjünk. Hol a jégkorszak jön, hol a felmelegedés, hol a H1N1 vagy az ebola, a gazdasági válság, az iszlám terrorizmus vagy akármi más. A lényeg, hogy legyen oka rá a fehér embernek, hogy ne szüljön gyereket, mert hiszen ilyen sötét jövendőbe ki az, aki gyermeket vállal.
De az se sokkal jobb, ha megszületett a gyerek, mert akkor a klímarettegő szülei gondoskodnak róla, hogy depressziós legyen a félelemtől, hogy eljön a világvége, m…

Női papság

Kép
Egyre több hang követeli a nők pappá szentelését. Igazából ez azt mutatja, hogy a katolikusok se értik már Isten nemekkel kapcsolatos tervét.
Vannak, akik számára a feminizmus elleni harc kimerül a nők lekicsinylésében és kioktatásában.

De a probléma nem az, hogy egy nő ne tudna x vagy y feladatot megoldani. Mert lehet, hogy vannak nők, akik akár jó papok is lehetnének technikai szinten, mondjuk jól prédikálnának, gyóntatnának, jó szervezők lennének stb.

A gond nem a képességek hiánya, hanem hogy nem erre születtünk.
Ha valami ellentétes a természetünkkel, az nem feltétlen jelenti azt, hogy nem teljesítenénk benne jól, hanem hogy nem tudjuk benne ki- és megélni azt, akik vagyunk.
A papság az egyik formája annak, ahogy egy férfi meg tudja élni a férfiasságát. A pap vezető, a pap atya, a pap harcos.
Egy női pap nem lenne más, mint katolikus transzvesztita.
Ez viszont nem csak a papokra igaz. Egy nőnek nem csak papként, de ministránsként, áldoztatóként és felolvasóként se len…

Miért kell reggeltől estig robotolnom?

Kép
Írta: George Deshon
„Miért is nem születtem úrilánynak?" – kérdezi a szegény lány, akinek keményen kell dolgoznia a megélhetésért. „Vannak előkelő hölgyek, akiknek csak keveset vagy semmit sem kell tenniük, egész nap szórakoznak és élvezik mindazt a jót, amit az élet kínálhat, míg nekem, szegénynek egész áldott nap, kora reggeltől késő estig robotolnom kell a megélhetésért, ami még így is csak szűkösen elég. Azt kívánom, bárcsak jobb körülményekkel áldott volna meg a Mindenható!"
Drága jó leányom, te, aki így nyilatkozol, nem is tudod, miket beszélsz! Ha ahelyett, hogy panaszkodnál a Jóistenre, képes lennél meglátni, hogy állnak a dolgok valójában, öröm töltené el a szívedet, a nyelved pedig hálaéneket zengne Neki, amiért nem úrihölgynek vagy bármi egyébnek teremtett, hanem annak, aki vagy.
Hiszen az az igazság, hogy az életállapotod az egyik lehető legjobb, amelybe az Isten csak helyezhetett, és igazi kitüntetés, hogy ebben élhetsz bármilyen másik helyett.
Nézzük csak meg, …