Bejegyzések

Miért kell reggeltől estig robotolnom?

Kép
Bár nem kell pénzt keresnem, de három kisgyerek édesanyjaként úgy érzem, az én életemre is illik ez a leírás, épp ezért nagyon megérintettek Deshon atya szavai. Fogadjátok szeretettel a fordításomat! 

Írta: George Deshon
„Miért is nem születtem úrilánynak?" – kérdezi a szegény lány, akinek keményen kell dolgoznia a megélhetésért. „Vannak előkelő hölgyek, akiknek csak keveset vagy semmit sem kell tenniük, egész nap szórakoznak és élvezik mindazt a jót, amit az élet kínálhat, míg nekem, szegénynek egész áldott nap, kora reggeltől késő estig robotolnom kell a megélhetésért, ami még így is csak szűkösen elég. Azt kívánom, bárcsak jobb körülményekkel áldott volna meg a Mindenható!"
Drága jó leányom, te, aki így nyilatkozol, nem is tudod, miket beszélsz! Ha ahelyett, hogy panaszkodnál a Jóistenre, képes lennél meglátni, hogy állnak a dolgok valójában, öröm töltené el a szívedet, a nyelved pedig hálaéneket zengne Neki, amiért nem úrihölgynek vagy bármi egyébnek teremtett, hanem anna…

Nevelés egy küzdelmes életre

Kép
Írta: Ft. Kausz József (1879–1967)
Ha keressük annak az okát, miért esnek az emberek minden csekélység miatt olyan könnyen kétségbe és miért nincs lelki erejük a megpróbáltatások elviselésére, arra az igazságra jövünk rá, hogy ennek egyik lényeges oka a családi és iskolai nevelésben rejlik, mely általában nem szentel komoly figyelmet arra, hogy ránevelje a zsendülő gyermeket a bajok és szenvedések bátor elviselésére. 
Aztán a gyermek másról sem hall, mint arról a boldogságról, mely az életben várakozik rá s általában azokról az előnyökről, melyek a világ felfogása szerint kellemessé teszik az életet, mint: a gazdagság, jólét, rang, kitüntetés, az élet különféle gyönyörei és szórakozásai, a leányoknak pedig a házasságot úgy állítják be, mint a mennyei boldogságot. 
Úgy látjuk, hogy teljesen hiányzik a nevelésből a küzdelmes életre való nevelés. Az ifjúság egy szót sem hall arról, hogy az élet örömei közé borús napok is vegyülnek. 
E mellett nagyon sok szülő gyermeke minden szeszélyét t…

Ébredés

Kép
Milyen titokzatos világban élünk. Egyszer csak elkezdünk létezni anyánk méhében. Nem kértük, hogy legyünk. Nem tettünk érte semmit. Csak elkezdtünk fejlődni, test a testben, egyik lény a másikban. Ha nem lenne ez a valóság, azt mondanám, bizarr science-fiction. De így történt és történik nap mint nap.
Megszületünk és nevelkedünk, és amikor öntudatra ébredünk úgy 13-14 évesen, elkezdünk gondolkodni: mi a létezésünk oka és értelme és mi a létezés oka és értelme?
Nem nevetséges és egyben ijesztő, hogy fogalmunk sincs az életünk és az élet értelméről? Ahogy arról sincs, mi lesz a halálunk után? Márpedig meg fogunk halni, hiszen látjuk, hogy minden emberrel ez történik.
Van valaki, aki nem szeretné, hogy feltegyük ezt a három kérdést: mi az én személyes életem értelme, mi általánosságban véve az élet (vagyis a létezés) értelme és mi van a halál után.
Ez a valaki mindent megtesz, hogy a halál előtti létre, e világra figyeljünk, és ne foglalkozzunk a létezés és önmagunk céljával, é…

Tridenti mise – ezt kell tudnod az első alkalom előtt

Kép
Nem egy embert vittem már el hagyományos rítusú misére vagy győztem meg róla, hogy elmenjen, ahogy én se csecsemőként kezdtem ilyenre járni, hanem 17 évesen... Úgyhogy tudom, az egyszeri katolikus izgul az első alkalom előtt, nem ront-e el majd valamit. Ezért összegyűjtöttem, amit tudnod kell, mielőtt részt veszel az első régi rítusú miséden.


1. Nem kell bekapcsolódnod, ha nem tudod, mit kell mondani.
Az első tridenti misém előtt azt a tanácsot kaptam, hogy ne görcsöljek azon, ha nem tudom, mikor mit kell mondani/énekelni. Manapság mindenki az aktív részvételt hangsúlyozza, holott semmi nem történik, ha te nem mondasz semmit. Ugyanis a pap végzi a misét. Isten meg fogja érteni, ha azért nem kapcsolódsz be, mert nem tudod, mit kell mondani. Majd belejössz. Egyszer csak azon kapod majd magad, hogy tudod fejből a hosszú latin szövegeket is, ha elég gyakran jársz el tridenti misére.
2. Fel tudsz készülni otthon.
A youtube-on meg tudod nézni, hogy néz ki egy ilyen mise, pl. itt. Aztán van e…

Van barátság férfi és nő között?

Kép
Röviden: nincs. 
Azért szeretném ennél bővebben kifejteni a dolgot, mert még keresztény oldalakon is a legtöbb írás, amit erről találok, a „hát persze, hogy, naná" hurráoptimizmusával közelít a témához, én meg azt gondolom, hogy házasságok mehetnek tönkre emiatt. 
Először is tisztáznom kell, mit értek barátság alatt. Barátság alatt azt értem, ha egy férfi és egy nő rendszeresen beszélget egymással kettesben akár személyesen, akár telefonon, akár interneten (chat, e-mail), mégpedig személyes hangnemben és témákban (is). Tehát az nem barátság, ha rendszeresen telefonon beszélsz munkaügyben egy másik férfival. Az se barátság, ha egy másik házaspárral összejártok, és a férjed jelenlétében a férfival is szoktál beszélgetni. Az se barátság, ha néha a szomszédoddal a kapu előtt összefutva megkérdezitek, hogy van a másik. Rendszeres, privát és személyes viszonynak kell lennie, az nevezhető barátkozásnak. 
Azt hiszem, mindannyian abban nőttünk fel, hogy az ilyesmi teljesen normális. Hisz…

Jezsuita gondolatok a gyermekvállalásról

Kép
Írta: Palánkay Tibor SJ
Krisztus földi helytartója, XI. Pius pápa a keresztény házasságról szóló körlevelében a házasság legelső javának, kincsének a gyermeket jelöli meg. Nem én, az élet és még jobban az Isten bizonyítja a pápa igazát.
A gyermek a házasság legnagyobb kincse!
A gyermek a házasság célja!

A pogány világ mindent megtesz a gyermek kipusztítására. Sajnálatosan nagy eredményeket ért el még a valamikor keresztény családokban is. Mert abban a percben, ahogy ennek az árulásnak útjára lépnek, elveszti a család keresztény jellegét; a magyarságról nem is beszélek.

Csak két kis adatot említek fel, két statisztikát közlök:

A kereszténynek mondott Budapesten, 1914-ben csak 17.418 csecsemőt jelentettek be, amikor 4.460 kutyát tartottak a családok. 1921-ben a csecsemők száma 16.000-re csökkent, a kutyáké 12.000-re emelkedett. 1937-ben pedig a statisztika 9.600 csecsemővel szemben már 23.000 kutyáról tudott.

A második világháború magyarjai szörnyűködve vették tudomásul és méltán pá…

Az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek

Kép
Shannon M. Collins amerikai katolikus pap prédikációját azért fordítottam le, mert szeretném megmutatni XII. Piusz pápa beszéde mellett kortárs példával is magyarul, hogy a feleségek alárendelődési kötelessége nem valami fundamentalista protestáns tanítás vagy az én egyéni belemagyarázásom a katolikus hitbe. Vagyis egyszerűen azt, hogy az Egyház kétezer éves tanítása szerint Szt. Pál szavai e témában minden korra érvényesek a világ végezetéig. Az eredeti írás itt olvasható.
„Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, amint Krisztus is feje az egyháznak; ő a test üdvözítője. De mint ahogy az egyház Krisztusnak van alárendelve, úgy az asszonyok is mindenben a férjüknek." (Efezusiakhoz írt levél)
1. Az ókori Izraelben a zsidók egyik királya, Ácháb egy Jezebel nevű pogány királynőt vett feleségül. Frigyük tökéletes példaként szolgál arra, hogyan mételyezi és rontja meg az eredeti bűn még a házasság intézményét is. A Királyok első …